Thạc sĩ Điều dưỡng (Master of Nursing)

Mô tả chương trình học:

Mục đích của khóa học Thạc sĩ Điều dưỡng là cung cấp cho các Điều dưỡng viên có lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng tư duy phê phán để chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hành nâng cao trong môi trường lâm sàng.

Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể tổng hợp và áp dụng các khái niệm điều dưỡng nâng cao để dẫn dắt thực hành điều dưỡng và tối ưu hóa kết quả sức khỏe.

Ngoài bằng Thạc sĩ Điều dưỡng, sinh viên có thể chọn hoàn thành chuyên ngành Lãnh đạo về lâm sàng, Giảng dạy lâm sàng, Chăm sóc lão hóa, Chăm sóc sức khỏe ban đầu hoặc Học nghiên cứu.

Cấu trúc khóa học:

Sinh viên có thể lựa chọn một trong những chuyên ngành:
 • Lãnh đạo lâm sàng
 • Giảng dạy lâm sàng
 • Chăm sóc người già
 • Chăm sóc sức khỏe ban đầu
 • Nghiên cứu

Sự nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp của khóa học này có thể mong đợi nâng cao vị thế chuyên nghiệp và cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực sinh viên chọn, bao gồm:
 • Sức khỏe cộng đồng
 • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
 • Dịch vụ người khuyết tật
 • Dịch vụ phục hồi chức năng
 • Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
 • Nghiên cứu và Giáo dục

Điều kiện nhập học:

-           Sinh vên phải có bằng Cử nhân hoặc bằng cấp ở nước ngoài từ một trường đại học hoặc trường đại học được công nhận tương đương với Bằng Cử nhân.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước