Thạc sĩ Giáo dục (Đổi mới và Thay đổi) (Master of Education (Innovation and Change)

Mô tả chương trình học:


Khóa học này cung cấp một cơ hội cho những người quan tâm đến việc xác định các phương pháp cải thiện kết hợp giáo dục để phát triển kỹ năng và kiến thức kỹ thuật tiên tiến có thể được áp dụng trong thực tiễn chuyên nghiệp. Bạn sẽ khám phá một loạt các đổi mới đương đại trong khi duy trì sự tập trung rõ ràng vào việc phát triển các năng lực quan trọng để phân tích và phê bình các phương pháp tiếp cận được xác định bởi những người khác là đổi mới. Khả năng tham gia với các giáo viên sử dụng mô hình đoàn hệ là một khía cạnh độc đáo của khóa học này và có tiềm năng tạo ra thực hành chuyển đổi ở cấp độ cá nhân, bộ phận và toàn trường.

Tại sao nên chọn trường Torrens?
  1. Tiếp cận cá nhân
Các lớp học nhỏ được thiết kế cho sự hợp tác để theo dõi nhanh sự phát triển của bạn trong môi trường hỗ trợ, nơi bạn sẽ biết đồng nghiệp và giảng viên của mình. Huấn luyện viên thành công của bạn sẽ tập trung cải thiện khả năng tuyển dụng của bạn, và thông tin bên trong của họ sẽ cung cấp cho bạn lợi thế bạn cần để vượt lên trước đối thủ.
  1. Lịch học linh hoạt
Bạn có thể kiểm soát khối lượng công việc của mình, chọn học toàn thời gian, bán thời gian hoặc đẩy nhanh việc học để tốt nghiệp sớm hơn. Bạn sẽ luôn được hỗ trợ dù bạn học trong khuôn viên trường hay trực tuyến.
  1. Thiết lập thành công
Trường luôn tập trung vào việc cung cấp cho bạn các kỹ năng và kiến thức để đảm bảo thành công lâu dài trong sự nghiệp hoặc liên doanh của bạn. Các giảng viên của trường đều có trình độ cao và bao gồm các nhà lãnh đạo ngành thực hành, trong khi Huấn luyện viên Thành công của trường cũng có sẵn cho huấn luyện ngành và khả năng sức mạnh. Trường luôn hỗ trợ bạn trong từng bước học tập tại trường.

Sinh viên tốt nghiệp có thể tiến tới các nghiên cứu sau đại học trong các lĩnh vực liên quan giáo dục và/ hoặc nghiên cứu tiến sĩ. Trình độ chuyên môn này cũng rất phù hợp với những người hiện tại hoặc đang khao khát vai trò lãnh đạo trong các trường muốn mở rộng kiến thức và thực hành trong lĩnh vực đổi mới và quản lý thay đổi (ví dụ” trưởng phòng, trưởng khoa, hiệu trưởng).
 

Điều kiện nhập học:

 
  • Tốt nghiệp bằng cử nhân và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc


Yêu cầu tiếng Anh:

 
  • IELTS học thuật 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6,0 hoặc các bằng cấp tương đương.


Chi phí khác:

 
  • Phí sinh hoạt: AUD 20,290 một năm
  • Phí bảo hiểm: AUD 480 – 550
* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước