Thạc sĩ Khoa học – Khoa học Hàng hải (Master of Science – Marine Science).

Mô tả chương trình học: 


Thạc sĩ khoa học liên ngành trong chương trình Khoa học Hàng hải bao gồm các giảng viên từ một loạt các nhà nghiên cứu về biển, duyên hải và cửa sông từ các cơ quan Nhà nước San Francisco. Chương trình cung cấp cơ hội cho sinh viên có được một nền giáo dục thực tiễn và lý thuyết về khoa học hàng hải để chuẩn bị cho họ có thể ứng tuyển vào các ngành nghề như các nhà khoa học nghiên cứu, giáo viên và kỹ thuật viên về biển. Thông qua RTC, chương trình cung cấp nhiều lĩnh vực và phòng thí nghiệm để phục vụ cho việc nghiên cứu nâng cao về khoa học hàng hải.
 

Yêu cầu nhập học: 

 

Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Bằng Cử nhân 4 năm 
Điểm trung bình tối thiểu: 8.0


Yêu cầu trình độ tiếng Anh: 


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây: 

 • TOEFL tối thiểu: 80.0

 • IELTS trung bình tối thiểu: 7.0 

Không cung cấp chương trình nhập học có điều kiện.
Yêu cầu kiểm tra khác: Yêu cầu kiểm tra GRE
Yêu cầu tối thiểu GRE: (Tối thiểu Ngôn ngữ & Định lượng: 50.0)
 

Những yêu cầu khác: 


Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu học thuật chính thức (bản gốc hoặc bản sao) đã được cấp, có công chứng hoặc chứng thực là bản sao thật của bản gốc ở trường đại học cấp bằng (đóng dấu trong phong bì chưa mở bằng tem trường ). Trong một số trường hợp, hồ sơ học thuật không chính thức vẫn có thể được chấp nhận để đưa ra quyết định nhập học. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên đạt yêu cầu phải nộp hồ sơ học thuật chính thức cuối cùng sau khi trúng tuyển. Bản dịch tiếng Anh chính thức và được chứng nhận phải được gửi cùng với các tài liệu bằng ngôn ngữ gốc.

 • Hai thư giới thiệu

 • Bài luận về mục đích học tập.
   

Các khoản phí khác: 

 
 • Phí ghi danh: US$ 55.00 

 • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm 

 • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm 

 • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm 
   

 

Lưu ý: 


Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi không báo trước. 
 

Thời gian cấp thư nhập học:


Sau 60 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh. 


Hạn nộp hồ sơ: 

 

Khóa tháng 08 – hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 01/02.
 

Học tập và làm việc tại US: 


Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.