Thạc sĩ Khoa học - Tài nguyên Thiên nhiên - Ngư nghiệp; (Master of Science - Natural Resources - Fisheries)

Mô tả chương trình học:

Chương trình đào tạo sau đại học về Tài nguyên Thiên nhiên được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức và kinh nghiệm cần thiết để xử lý những vấn đề về tài nguyên thiên nhiên và tiến hành những nghiên cứu khoa học bao gồm phác thảo, thực thi, đánh giá cụ thể lĩnh vực nghiên cứu đó. Vì chương trình được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu cho học viên về các môn học trọng tâm, nó cũng mang khuynh hướng nhận thức sâu sắc về đặc trưng của môn học liên ngành trong việc xử lý các vấn đề tài nguyên thiên nhiên. Mỗi thí sinh được cấp bằng sẽ được yêu cầu tham khảo ý kiến từ hội đồng giảng dạy phù hợp nhằm tạo điều kiện học chương trình nghiên cứu cá nhân, và chương này sẽ được xác thực bởi hội đồng này.

Chương trình Ngư nghiệp được thiết kế chủ yếu tạo điều kiện để học viên có thể đánh giá, phát triển, quản lý môi trường sống cho cá, cũng như nuôi thủy sản giải trình và thương mại. Chương trình đủ bao quát tạo điều kiện cho học viên tham gia vào các lĩnh vực bổ sung như hệ sinh thái ô nhiễm nguồn nước và và nuôi trồng thủy sản.

Điều kiện nhâp học:

- Trình độ học vấn tối thiểu: văn bằng Cử nhân hệ 4 năm
- Điểm trung bình GPA tối thiểu: 75.0%

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu TOEFL: 80.0
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5
Chương trình này không áp dụng cho việc nhập học có điều kiện
  • Những yêu cầu khác về bài kiểm tra: Bài kiểm tra chứng chỉ GRE (bài kiểm tra tiêu chuẩn) hoặc chứng chỉ GMAT
Yêu cầu tối thiểu của GRE: (tối thiểu tổng điểm phần Viết luận 150.0 và Định lượng: 150)

Những yêu cầu khác:
 
  • Ba bức thư giới thiệu
  • Trình bày mục đích học tập
  • Điểm GRE
Các khoản chi phí khác:

- Sách và Dụng cụ học tập: $1,726 mỗi năm
- Bảo hiểm y tế: $700 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước