Thạc sĩ Khoa học - Vật lý học (Master of Science - Physics).

Mô tả chương trình học: 

 

Mục tiêu của chương trình Thạc sĩ Khoa học Vật lý là cung cấp một nền tảng vững chắc, chuyên sâu về lý thuyết vật lý và thực nghiệm, thích hợp cho sinh viên muốn lấy bằng Tiến sĩ cao học trong vật lý học, thiên văn học, hoặc một số lĩnh vực kỹ thuật nhất định, hoặc cho những người tìm kiếm các công việc như các nhà vật lý / nhà thiên văn học, trong các công việc và ngành nghề liên quan đến vật lý / thiên văn học; ví dụ: là cộng tác viên kỹ thuật, nhà vật lý tại các phòng thí nghiệm, nhà phân tích dữ liệu vật lý hoặc thiên văn, kỹ sư, hoặc là giảng viên trong các trường cao đẳng cộng đồng.

Chương trình này kết hợp giảng dạy nâng cao về các chủ đề vật lý cốt lõi với các khóa học nâng cao bổ sung, làm việc trong phòng thí nghiệm và máy tính, cũng như là tập trung hơn vào một chuyên ngành như vật lý chất rắn, vật lý hạt, quang học lượng tử, vật lý thiên văn hoặc vật lý tính toán. Sinh viên trong chương trình này được khuyến khích và tạo điều kiện mạnh mẽ để có được đồ án nghiên cứu.


Yêu cầu nhập học: 

 

Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Bằng Cử nhân 4 năm 
Điểm trung bình tối thiểu: 8.0
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh: 


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây: 

 • TOEFL tối thiểu: 80.0

 • IELTS trung bình tối thiểu: 7.0 

Không cung cấp chương trình nhập học có điều kiện.
Yêu cầu kiểm tra khác: Yêu cầu kiểm tra GRE
Yêu cầu tối thiểu GRE: (Tối thiểu Ngôn ngữ & Định lượng: 50.0)
 

Những yêu cầu khác: 


Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu học thuật chính thức (bản gốc hoặc bản sao) đã được cấp, có công chứng hoặc chứng thực là bản sao thật của bản gốc ở trường đại học cấp bằng (đóng dấu trong phong bì chưa mở bằng tem trường ). Trong một số trường hợp, hồ sơ học thuật không chính thức vẫn có thể được chấp nhận để đưa ra quyết định nhập học. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên đạt yêu cầu phải nộp hồ sơ học thuật chính thức cuối cùng sau khi trúng tuyển. Bản dịch tiếng Anh chính thức và được chứng nhận phải được gửi cùng với các tài liệu bằng ngôn ngữ gốc.

 • Hai thư giới thiệu

 • Bài luận về mục đích học tập.

 • Điểm GRE.
   

Các khoản phí khác: 

 
 • Phí ghi danh: US$ 55.00 

 • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm 

 • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm 

 • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm 
   

 

Lưu ý: 


Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi không báo trước. 
 

Thời gian cấp thư nhập học:

 

Sau 60 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh. 
 

Hạn nộp hồ sơ: 


Khóa tháng 08 – hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04.
Khóa tháng 01 – hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09.
 

Học tập và làm việc tại US: 


Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.