Thạc sĩ Khoa học xã hội ngành Quản lý Giải trí Bền vững

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình này đặt học viên vào giữa hai lĩnh vực quan trọng, khá phổ biến và thú vị trong việc đào tạo về lý thuyết và thực hành: giải trí và tính bền vững. Chương trình tạo điều kiện cho các lãnh đạo mới nổi để nghiên cứu và tạo ra các giải pháp để đảm bảo rằng các cư dân và khách du lịch có thể tận hưởng những trải nghiệm giải trí như nhau, những trang bị tiện nghi về tự nhiên cũng như văn hoá, các nguồn di sản, và du lịch khám phá như là một phần trải nghiệm sống trên nền tảng có tính bền vững. Các học viên sẽ được tham dự khoá học trong môi trường sư phạm quốc tế và môi trường phi truyền thống, nơi mà phương pháp giảng dạy thu hút kinh nghiệm thực tế, kinh nghiệm đứng lớp, kinh nghiệm dạy học, hai phương pháp sư phạm này là trọng tâm của chương trình học.

1.   Bộ nguyên tắc và ứng dụng thực hành làm nền tảng cho việc giải trí và tính bền vững
2.   Tích hợp năng lực nghiên cứu, cải tiến, và những kiến thức linh động cần thiết để chắc chắn rằng những kiến thức mới này có thể thực sự tạo nên sự ảnh hưởng.

Cũng có một phần luận án bắt buộc trong đó các học viên sẽ phải thể hiện sự thông thạo việc tiếp cận kiến thức linh hoạt (bao gồm các kỹ năng nghiên cứu không giới hạn).

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu trình độ bắt buộc: Văn bằng Cử nhân hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 73.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 93.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 6.5, tối thiểu Writing: 6.5, tối thiểu Listening: 6.5, tối thiểu Speaking: 6.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•  Thư trình bày sở thích: Nêu rõ các lĩnh vực về sở thích nghiên cứu, công việc và tóm tắt các dự tính có liên quan
•  03 thư giới thiệu: Xem link để biết thêm chi tiết: 
https://www2.viu.ca/forms/SustainableLeisureManagementAssessment.pdf
•  03 mẫu đơn đề cử đã được chứng nhận: Xem link để biết thêm chi tiết: 
https://www2.viu.ca/forms/SustainableLeisureManagementAssessment.pdf
•  Sơ yếu lý lịch
•  Phỏng vấn

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,100 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $550 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $305 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $1,123 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 60 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2010 cho kỳ nhập học tháng 09/2020