Thạc sĩ Kinh doanh (Quản lý Hoạt động) (Master of Business (Operations Management)

Mô tả chương trình học:

Quản lý hoạt động có nền tảng vững chắc trong quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển. Bằng cấp này dạy cho sinh viên xu hướng toàn cầu trong quản lý chuỗi cung ứng. Cụ thể, sinh viên sẽ được tiếp xúc với các nghiên cứu mới nhất về thực hành làm sao để phát triển bền vững trong cả quản lý hoạt động và vận chuyển.

Điều này bao gồm việc sử dụng cẩn thận và cân nhắc các nguồn lực và thực hành hiệu quả về chi phí- các kỹ năng ngày càng quan trong trong thời đại mà nguồn lực thường bị thiết hụt và mong đợi của khách hàng càng tăng cao.

Tiếp xúc với nghiên cứu mới nhất về thực hành bền vững trong cả quản lý hoạt động và vận chuyển, phát triển sự hiểu biết về xu hướng toàn cầu trong quản lý chuỗi cung ứng. Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng sinh viên cần để đạt được hiệu quả chi phí và sử dụng tài nguyên một cách khôn ngoan.

Thạc sĩ Kinh doanh (Quản lý Hoạt động) của Trường Western là một chương trình sáng tạo giúp sinh viên phát triển khả năng tiếp cận tích hợp và toàn diện để quản lý hoạt động. Sinh viên sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa quá trình kinh doanh, cách quản lý ảnh hưởng của xu hướng hiện tại và tương lai trong quản lý chuỗi cung ứng, và quan trọng là sử dụng phương pháp hệ thống để giải quyết các vấn đề kinh doanh nhằm tác động đến xã hội và môi trường của công việc.

Sinh viên sẽ có cơ hội hoàn thành một khóa thực tập để có thể kinh nghiệm hoặc thực hiện một dự án kinh doanh để giải quyết các thách thức kinh doanh trong thế giới thực. Đó là loại kiến thức và kinh nghiệm khiến sinh viên tốt nghiệp có cơ hội cao hơn trong tương lai.

Sự nghiệp:

Bằng cấp này chuẩn bị cho sinh viên chuyển sang vai trò quản lý hoạt động cấp cao như:
  • Giám đốc điều hành
  • Quản lý
  • Quản lý vận chuyển

Điều kiện nhập học:

Sinh viên ứng cử vào chương trình cấp bằng Thạc sĩ phải có:
-           Bằng cử nhận hoặc bằng cấp ở nước ngoài từ môi trường đại học hoặc trường đại học được công nhận tương đương với bằng Cử nhân hoặc Bằng tốt nghiệp.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước