Thạc sĩ nghệ thuật – Giáo dục – Công nghệ giảng dạy(Master of Arts – Education – Instructional Technologies).

Mô tả chương trình học: 


Chương trình đào tạo này chuẩn bị cho sinh viên các ngành nghề như là thiết kế giảng dạy và công nghệ đào tạo trong nhiều môi trường đa dạng khác nhau. Sinh viên có thể trở thành cố vấn trong các tập đoàn và cơ quan dịch vụ công cộng, nhà thiết kế và hướng dẫn sản xuất đa phương tiện, chuyên gia hướng dẫn về máy tính và thiết kế phần mềm, hoặc giảng viên về tài nguyên máy tính là các ví dụ điển hình. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình đào tạo này cũng sẽ có được kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực và vị trí, bao gồm: nhà thiết kế giảng dạy, giảng viên doanh nghiệp và công nghiệp, chuyên gia tư vấn, thiết kế tài liệu giảng dạy, chuyên gia và giảng viên về máy tính, nhà phát triển đa phương tiện, nhà phát triển phần mềm, nhà sản xuất video, giáo viên hoặc giảng viên tin học đứng lớp/phòng thí nghiệm.

Chương trình nhấn mạnh cách tiếp cận thiết kế hệ thống giảng dạy và cung cấp sự hoàn thiện các kỹ năng như sau: thiết kế thông điệp hướng dẫn, kinh nghiệm thiết kế ứng dụng, giáo dục mới và giảng dạy , kỹ năng  về kỹ thuật và hướng dẫn dựa trên các dự án nâng cao. Trong quá trình học, sinh viên sẽ phát triển được một danh mục việc làm riêng cho mình.
 

Yêu cầu nhập học: 


Trình độ học vấn tối thiểu cần có: Bằng cử nhân 4 năm.
Điểm trung bình tối thiểu: 8.0
 

Yêu cầu trình độ tiếng Anh: 


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây: 
  • TOEFL tối thiểu: 80.0 
  • IELTS tối thiểu: 7.0 
Không cung cấp chương trình nhập học có điều kiện.
 

Những yêu cầu khác: 


Tất cả các sinh viên được yêu cầu nộp các tài liệu học thuật chính thức (bản gốc hoặc bản sao) đã được cấp, có công chứng hoặc chứng thực là bản sao thật của bản gốc của trường đại học cấp bằng (đóng dấu trong phong bì đại học chưa mở bằng tem trường ). Trong một số trường hợp, hồ sơ học tập không chính thức có thể được chấp nhận để đưa ra quyết định nhập học. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên được chấp nhận phải nộp hồ sơ học tập chính thức cuối cùng sau khi trúng tuyển. Bản dịch tiếng Anh chính thức có công chứng phải được gửi cùng với các tài liệu khác bằng ngôn ngữ gốc.
 
  • Hai thư giới thiệu
  • Bài luận thể hiện mục đích học tập (500 – 1000 từ)
  • Phỏng vấn


Các khoản phí khác: 

 
  • Phí ghi danh: US$ 55.00 
  • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm 
  • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm 
  • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm 
 


Lưu ý: 


Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi không báo trước. 
 

Thời gian cấp thư nhập học:

 
Sau 60 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh. 
 

Hạn nộp hồ sơ: 

 
Khóa tháng 01 – hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09
Khóa tháng 08 – hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04
 

Học tập và làm việc tại US: 


Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.