Thạc sĩ Nghệ thuật / Giáo dục / Giáo dục Người lớn (Master of Arts / Education / Adult Education)

Mô tả chương trình học:


Chương trình được thiết kế cho những sinh viên tốt nghiệp muốn theo đuổi các nghiên cứu nâng cao trong quá trình học tập và giáo dục người lớn. Sinh viên tốt nghiệp chương trình làm việc như các nhà lãnh đạo trong nhiều bối cảnh mà giải quyết nhu cầu ngày càng tăng đối với các hoạt động giáo dục người lớn trong các chương trình xóa mù chữ, cao đẳng cộng đồng, nơi làm việc, các tổ chức dựa vào cộng đồng và nhiều môi trường khác.
 

Điều kiện nhập học:

 
 • Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Bằng Cử nhân 4 năm

 • Điểm trung bình tối thiểu: 80.0%

 • Yêu cầu trình độ tiếng Anh:

Đối với nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

 • TOEFL tối thiểu: 80.0

 • IELTS tối thiểu: 7.0

Chương trình này KHÔNG dành cho nhập học có điều kiện.
 

Những yêu cầu khác:

 
 • Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu học thuật chính thức (bản gốc hoặc bản sao) đã được cấp, xác thực hoặc chứng thực là bản sao thật của bản gốc do trường đại học cấp bằng (được đóng dấu trong phong bì đại học chưa mở với tem trường dán trên nắp phong bì). Trong một số trường hợp, hồ sơ học tập không chính thức có thể được chấp nhận để đưa ra quyết định nhập học. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên được chấp nhận phải nộp hồ sơ học tập chính thức cuối cùng sau khi trúng tuyển. Bản dịch tiếng Anh chính thức và được chứng nhận phải được gửi cùng với các tài liệu ngôn ngữ gốc.

 • Hai thư giới thiệu

 • Bài luận cá nhân

 

Các khoản phí khác:

 
 • Phí ghi danh: US$ 55.00

 • Phí BHYT: US$1,800 mỗi năm

 • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: US$314 mỗi năm

 • Phí sinh hoạt: US$ 16,434.00 mỗi năm

 


Thời gian cấp thư nhập học:


Sau 60 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh.
 

Hạn nộp hồ sơ:

 
 • Khóa tháng 08 - hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04

 • Khóa tháng 01 - hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09

 


Học tập và làm việc tại US:


Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.

Lưu ý:
Có thể phát sinh Phí phụ thu.
Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước.