Thạc sĩ nghệ thuật – Giáo dục – Giáo dục toán học (Master of Arts – Education – Mathematics Education).

Mô tả chương trình học: 

 
Chương trình này đào tạo chuyên sâu hơn trong việc dạy toán, đồng thời thúc đẩy và hỗ trợ các nhà lãnh đạo giáo dục có kiến thức cả về nội dung toán học và sử dụng các kĩ năng sư phạm thực hành cho phép học sinh học toán.


Yêu cầu nhập học: 


Trình độ học vấn tối thiểu cần có: Bằng cử nhân 4 năm.
Điểm trung bình tối thiểu: 8.0


Yêu cầu trình độ tiếng Anh: 


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây: 
  • TOEFL tối thiểu: 80.0 
  • IELTS tối thiểu: 7.0 
Không cung cấp chương trình nhập học có điều kiện.


Những yêu cầu khác: 


Tất cả các sinh viên được yêu cầu nộp các tài liệu học thuật chính thức (bản gốc hoặc bản sao) đã được cấp, có công chứng hoặc chứng thực là bản sao thật của bản gốc của trường đại học cấp bằng (đóng dấu trong phong bì đại học chưa mở bằng tem trường ). Trong một số trường hợp, hồ sơ học tập không chính thức có thể được chấp nhận để đưa ra quyết định nhập học. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên được chấp nhận phải nộp hồ sơ học tập chính thức cuối cùng sau khi trúng tuyển. Bản dịch tiếng Anh chính thức có công chứng phải được gửi cùng với các tài liệu khác bằng ngôn ngữ gốc.
  • Hai thư giới thiệu; Bài luận thể hiện mục đích học tập (khoảng 750 từ)
  • Phỏng vấn
  • Hai năm kinh nghiệm giảng dạy toán học ở cấp tiểu học hoặc trung học cơ sở
  • Chứng chỉ giảng dạy


Các khoản phí khác: 

 
  • Phí ghi danh: US$ 55.00 
  • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm 
  • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm 
  • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm 
 

Lưu ý: 


Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi không báo trước. 


Thời gian cấp thư nhập học:

 
Sau 60 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh. 


Hạn nộp hồ sơ: 

 
Khóa tháng 01 – hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09
Khóa tháng 08 – hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04


Học tập và làm việc tại US: 


Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.