Thạc sĩ Nghệ thuật / Giáo dục / Quản lý Giáo dục (Master of Arts / Education / Educational Administration)

Mô tả chương trình học:

 

Một ngành xuất sắc, tất cả giảng viên đều có các vị trí lãnh đạo trong hệ thống trường học, giáo dục đại học, và / hoặc các tổ chức tư nhân và chính phủ, nhân viên chương trình trong quản lý giáo dục. Mỗi giảng viên phát triển một lĩnh vực chuyên môn riêng biệt được thiết kế để thực hiện chương trình và hỗ trợ các hoạt động khác của khoa.

Chương trình quản lý giáo dục đã được sửa đổi để phản ánh cơ sở tri thức và yêu cầu kỹ năng của vai trò lãnh đạo mới nổi. Chương trình giảng dạy thường bao gồm các hoạt động sau: lý thuyết và thực hành trong điều kiện mô phỏng trong lớp học; ứng dụng và phân tích lý thuyết trong các tình huống thực tế, chủ yếu là trường của ứng cử viên và/hoặc khu vực; cũng như ứng dụng và tham gia thực tế hiện trường được giám sát bởi quản trị viên trường học hoặc học khu vực.

Thạc sĩ Nghệ thuật được coi là bằng cấp chuyên nghiệp cho các nhà quản lý giáo dục. Các ứng cử viên đáp ứng các điều kiện tiên quyết của Ủy ban California về Chứng chỉ giáo viên cần có chứng chỉ dịch vụ hành chính sơ bộ năm năm để có được đồng thời cả chứng chỉ dịch vụ hành chính sơ bộ năm năm và bằng thạc sĩ. Những sinh viên không đáp ứng các điều kiện tiên quyết cần thiết cho chứng chỉ dịch vụ hành chính sơ bộ chỉ đủ điều kiện để nhận bằng thạc sĩ.
 

Điều kiện nhập học:

 
 • Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Bằng Cử nhân 4 năm

 • Điểm trung bình tối thiểu: 80.0%

 • Yêu cầu trình độ tiếng Anh:

Đối với nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây:

 • TOEFL tối thiểu: 80.0

 • IELTS tối thiểu: 7.0

Chương trình này KHÔNG dành cho nhập học có điều kiện.
 

Những yêu cầu khác:

 
 • Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu học thuật chính thức (bản gốc hoặc bản sao) đã được cấp, xác thực hoặc chứng thực là bản sao thật của bản gốc do trường đại học cấp bằng (được đóng dấu trong phong bì đại học chưa mở với tem trường dán trên nắp phong bì). Trong một số trường hợp, hồ sơ học tập không chính thức có thể được chấp nhận để đưa ra quyết định nhập học. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên được chấp nhận phải nộp hồ sơ học tập chính thức cuối cùng sau khi trúng tuyển. Bản dịch tiếng Anh chính thức và được chứng nhận phải được gửi cùng với các tài liệu ngôn ngữ gốc.

 • Hai thư giới thiệu

 • Bài luận cá nhân

 

Các khoản phí khác:

 
 • Phí ghi danh: US$ 55.00

 • Phí BHYT: US$1,800 mỗi năm

 • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: US$314 mỗi năm

 • Phí sinh hoạt: US$ 16,434.00 mỗi năm


Thời gian cấp thư nhập học:


Sau 60 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh.
 

Hạn nộp hồ sơ:

 
 • Khóa tháng 08 - hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/04

 • Khóa tháng 01 - hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 30/09

 


Học tập và làm việc tại US:

 

Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.
 

Lưu ý:


Có thể phát sinh Phí phụ thu.
Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước.