Thạc sĩ Nghệ thuật và Khoa học - Nghiên cứu liên ngành (Master of Arts and Science - Interdisciplinary Studies)

Mô tả chương trình học: 

 

Chứng chỉ Thạc sĩ Nghệ thuật và Thạc sĩ Khoa học về Nghiên cứu liên ngành được cung cấp để đáp ứng nhu cầu và sự quan tâm độc đáo của sinh viên không thể được đáp ứng một cách hợp lý bởi một trong những chương trình cấp bằng tốt nghiệp thường xuyên được cung cấp tại Đại học Bang San Francisco. Sinh viên theo đuổi chương trình học liên ngành phải xây dựng 30 - 36 kế hoạch học tập, dựa trên các khóa học từ nhiều ngành với mục đích tích hợp các khái niệm, quan điểm và phương pháp luận của các môn học đó vào một chủ đề trọng tâm, có thể dẫn đến những quan điểm mới khi nhìn vào một đề tài, chủ đề hoặc vấn đề. Thông thường, các khóa học phải được chọn từ ba khoa có liên kết ít nhất hai chứng chỉ trong một trường Đại học.
 

Yêu cầu nhập học: 


Trình độ học vấn tối thiểu bắt buộc: Bằng Cử nhân 4 năm 
Điểm trung bình tối thiểu: 8.5


Yêu cầu trình độ tiếng Anh: 


Để nhập học trực tiếp, ứng viên phải đến từ một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm kiểm tra tiếng Anh sau đây: 

 • TOEFL tối thiểu: 80.0

 • IELTS tối thiểu: 7.0 

Không cung cấp chương trình nhập học có điều kiện.
Yêu cầu kiểm tra khác: Yêu cầu kiểm tra về GRE hoặc GMAT

 • Yêu cầu tối thiểu GRE: (Tối thiểu Ngôn ngữ & Định lượng: 50.0)

Hoặc

 • Yêu cầu GMAT tổng tối thiểu: 200,0 [50%]

  

Những yêu cầu khác: 


Tất cả các ứng viên được yêu cầu nộp các tài liệu học thuật chính thức (bản gốc hoặc bản sao) đã được cấp, có công chứng hoặc chứng thực là bản sao thật của bản gốc ở trường đại học cấp bằng (đóng dấu trong phong bì chưa mở bằng tem trường ). Trong một số trường hợp, hồ sơ học thuật không chính thức vẫn có thể được chấp nhận để đưa ra quyết định nhập học. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên đạt yêu cầu phải nộp hồ sơ học thuật chính thức cuối cùng sau khi trúng tuyển. Bản dịch tiếng Anh chính thức và được chứng nhận phải được gửi cùng với các tài liệu bằng ngôn ngữ gốc.

 • Ba thư giới thiệu.

 • Bài luận cá nhân

 • Điểm GRE hoặc GMAT


Các khoản phí khác: 

 
 • Phí ghi danh: US$ 55.00 

 • Phí sinh hoạt:  US$ 16,434.00/năm 

 • Bảo hiểm y tế: $ 1.800/năm 

 • Phí dịch vụ sức khỏe sinh viên: $ 314/năm 

 

Lưu ý: 


Có thể áp dụng phí bổ sung 
Tất cả các khoản phí có thể thay đổi không báo trước. 


Thời gian cấp thư nhập học:

 

Sau 60 ngày kể từ ngày nộp phí đăng ký ghi danh. 


Hạn nộp hồ sơ: 

 

Khóa tháng 08– hạn chót nộp hồ sơ vào ngày 01/02.


Học tập và làm việc tại US: 


Phần lớn các trường đại học ở Mỹ cho phép sinh viên quốc tế và sinh viên đại học làm việc bán thời gian trong phạm vi lên đến 20h/tuần. Trung bình, một sinh viên làm việc bán thời gian có thể kiếm tiền ở bất kì đâu từ 800$ - 1500$ mỗi tháng (20h x $10/h x 4 tuần =$800). Thêm vào đó. Ngày càng nhiều trường học cung cấp chương trình đào tạo thực hành ngoại khóa (CPT), chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có thể thực tập có lương ngoài giờ học.