Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh (Master of Business Analytics)

Mô tả chương trình học

Khi sinh viên học sau đại học, sinh viên cần biết nó sẽ phù hợp với nghề nghiệp và lối sống bận rộn của sinh viên. Sinh viên cũng muốn tự tin với bằng cấp của mình có thể sử dụng được và có thể áp dụng được trong thực tế. Bằng Thạc sĩ Phân tích Kinh doanh cung cấp cho sinh viên những điều đó.

Khóa học sau đại học này cho sinh viên thấy thế nào để phát triển mạnh trong thế giới dựa trên dữ liệu. Sinh viên sẽ học được cách phân tích kinh doanh chứ không chỉ đơn thuần là phân tích dữ liệu. Tập trung vào bản chất của dữ liệu, bao gồm Dữ liệu lớn và Dữ liệu Phi cấu trúc. Khám phá cách bắt tay vào điều tra dựa trên dữ liệu và phân tích trực quan và tính toán. Phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề mà sinh viên cần để khắc phục các vấn đề trong thế giới thực- các kỹ năng và kiến thức  chuẩn bị đón nhận thế giới mới.

Sự nghiệp

Là một sinh viên tốt nghiệp phân tích kinh doanh, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong:
  • Quản lý phân tích
  • Giám đốc phân tích
  • Thông tin chi tiết và quản lý dữ liệu

Điều kiện nhập học:
 
  • Sinh vên phải có bằng Cử nhân hoặc bằng cấp ở nước ngoài từ một trường đại học hoặc trường đại học được công nhận tương đương với Bằng Cử nhân.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước