Thạc sĩ Phiên dịch và Dịch thuật (Master of Interpreting and Translation)

Mô tả chương trình học:

Khóa học này sinh viên biến niềm đam mê ngôn ngữ của mình thành một nghề nghiệp toàn cầu. Bằng cấp này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng sinh viên cần để kết hợp các cơ hội du lịch và nghề nghiệp, cả trong và ngoài nước.

Khi các hoạt động kinh doanh và xã hội vượt qua biên giới toàn cầu, nhu cầu về phiên dịch viên có trình độ và giáo viên dạy tiếng Anh tiếp tục tăng lên. Tại Western, Trường có thể giúp sinh viên biến niềm đam mê ngôn ngữ thành sự nghiệp toàn cầu.

Thạc sĩ Phiên dich và Dịch thuật của Trường cung cấp cho những người song ngữ thông thạo nền tảng lý thuyết và các kỹ năng nâng cao cần thiết để trở thành một phiên dịch viên và dịch giả chuyên nghiệp, đặc biệt nhân mạnh vào Phiên dịch Pháp lý và Y tế. Trường cũng cung cấp các nghiên cứu về Dịch thuật nghe nhìn, chương trình mà không trường đại học nào hiện đang cung cấp.

Chương trình được giảng dạy tại Cơ sở Parramatta City mới, bằng cấp này cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để kết hợp các cơ hội nghề nghiệp và du lịch, cả trong và ngoài nước.

Sự nghiệp

Sinh viên có thể trở thành một phiên dịch viên hoặc dịch giả chuyên nghiệp trong chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân. Sinh viên có thể làm việc hướng tới trở thành Tiến sĩ, phát triển sự nghiệp giảng dạy trong phiên dịch và dịch thuật, hoặc thành lập một doanh nghiệp nhỏ như một thông dịch viên và dịch giả.

Điều kiện nhập học:

-           Sinh vên phải có bằng Cử nhân hoặc bằng cấp ở nước ngoài từ một trường đại học hoặc trường đại học được công nhận tương đương với Bằng Cử nhân.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước