Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA)

Mô Tả Chương Trình Học

Hãy đến với VIU để tìm kiếm văn bằng Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) của đại học Vancouver Island bằng các tuỳ chọn văn bằng tổng hợp, tài chính và marketing. Chương trình học được phát thảo nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên kết hợp kiến thức mới với trải nghiệm thực tế thông qua việc tích hợp lý thuyết, nghiên cứu và thực hành để ứng dụng vào môi trường mang tầm cỡ khu vực, quốc gia và quốc tế.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu trình độ bắt buộc: Văn bằng Cử nhân hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 73,0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 93.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 6.5, tối thiểu Writing: 6.5, tối thiểu Listening: 6.5, tối thiểu Speaking: 6.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•  Thư giới thiệu: giải thích những đóng góp của chương trình thạc sĩ QTKD đối với những định hướng nghề nghiệp của các ứng viên
•  2 thư giới thiệu: của quản lý cũ và mới hoặc các thầy cô. Thư giới thiệu bắt buộc phải có đầu đề chính và người viết thư phải ký rõ họ tên. Thư giới thiệu phải có tên của người nộp đơn, tên của người chứng nhận và thông tin để liên lạc, tổ chức, chức vụ và vị trí, và các đặc điểm chính mà mà ứng viên có được (ví dụ các kỹ năng: lãnh đạo, giao tiếp, trình độ học vấn, sự tự tin, năng lực)
•  Sơ yếu lý lịch
•  Kinh nghiệm làm việc (tối thiểu 1 năm)

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ: $2,700 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $267 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $1,123 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 60 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/06/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020