Thạc sĩ Quản trị Nhân sự (Master of Human Resource Management)

Mô tả chương trình học:

Nền giáo dục sinh viên có được trong khóa học này xây dựng nền tảng kiến thức cần thiết để làm việc trong quan hệ lao động, nhưng trọng tâm là kiến thức thông qua thực tế của Viện nhân sự Úc dành cho các chuyên gia nhân sự và Western Sydney Attribution - nơi được thiết kế để mang lại kiến thức cho cuộc sống.

Sinh viên có được các kỹ năng, kiến thức và sự hiểu biết về những thách thức của việc quản lý con người một cách có chiến lược trong môi trường phức tạp và hỗn loạn. Khóa học này trang bị cho sinh viên tốt nghiệp khả năng phân tích và giải quyết một môi trường kinh doanh thay đổi, phù hợp với nghề nghiệp tại Úc và quốc tế.

Mối quan hệ việc làm hiệu quả luôn rất quan trọng, nhưng sự cạnh tranh tăng cường và sự kỳ vọng của cộng đồng và nhân viên ngày càng tăng có nghĩa là quản lý nguồn nhân lực và quan hệ công nghiệp là rất quan trọng cho thành công của tổ chức và cá nhân.

Khi tốt nghiệp ngành nhân sự, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong:
  • Giám đốc nhân sự
  • Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp tư nhân
  • Hoạch định nguồn nhân lực với một cơ quan chính phủ
  • Giám đốc quan hệ công nghiệp

Điều kiện nhập học:

-           Sinh vên phải có bằng Cử nhân hoặc bằng cấp ở nước ngoài từ một trường đại học hoặc trường đại học được công nhận tương đương với Bằng Cử nhân.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước