Thạc sĩ Tài chính (Master of Finance)

Mô tả chương trình học:

Chương trình học giúp sinh viên phát triển sự nhạy bén kỹ thuật cần thiết để sinh viên hoạt động trong môi trường tài chính phát triển và ngày càng tinh vi này.

Bằng cấp này cho phép sinh viên điều chỉnh các đơn vị bài học của mình sao cho phù hợp với tham vọng về tài chính, ngân hàng, đầu tư bất động sản và ngân khố của công ty. Nó cung cấp cho sinh viên kĩ năng và kiến thức cần thiết để đưa sự nghiệp tài chính lên một tầm cao mới.
Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng dành cho những cá nhân đầy tham vọng và hiểu biết, muốn có sự nghiêm túc trong học tập nhưng phát triển trong học tập thực tế, có thể áp dụng ngay tại nơi làm việc- và liên quan trực tiếp đến vai trò nghề nghiệp trong tương lai.

Đại học Western Sydney là thành viên của Chương trình Hợp tác Giáo dục Tài chính Đặc quyền (CFA) của Viện tại Úc và Châu Á Thái Bình Dương. Chương trình giảng dạy của bằng cấp toàn diện, nâng cao này trùng lặp với tài liệu trong chương trình CFA.

Khóa học này cung cấp cho sinh viên kiến thức kỹ thuật chuyên môn và kỹ năng quan trọng cần thiết để hoạt động hiệu quả trong thị trường địa phương và toàn cầu luôn thay đổi. Sinh viên cũng sẽ thêm kỹ năng phân tích định lượng- kỹ năng mang lại lợi thế cạnh tranh khi ứng tuyển vào các vị trí quản lý cấp cao.

Để chuẩn bị cho sinh viên một sự nghiệp điều hành về tài chính, ngân hàng, đầu tư bất động sản và ngân khố của công ty, các đơn vị bài học cốt lõi của bằng cấp này bao gồm Mô hình tài chính, Tổ chức tài chính và thị trường, Quản lý Quỹ và lựa chọn danh mục đầu tư, Chứng khoán phái sinh, Phân tích bảo mật và lý thuyết danh mục đầu tư và tài chính doanh nghiệp. Sinh viên có thể lựa chọn bốn đơn vị bổ sung phản ánh đúng nhất sở thích và tham vọng của mình.

Chúng bao gồm Quản lý tổ chức tài chính, Quyết định cho vay và tín dụng, Tài chính quốc tế, Kinh tế, Tài chính liên doanh mới, Tài chính và Thuế tài sản và Phân tích danh mục đầu tư bất động sản. Sau đó, sinh viên sẽ hoàn thành một dự án kinh doanh hoặc thực tập để có được kinh nghiệm thực tế.

Sự nghiệp

Là một sinh viên tốt nghiệp tài chính, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong:
  • Tài chính
  • Ngân hàng
  • Quản lý quỹ
  • Đầu tư bất động sản
  • Kho bạc doanh nghiệp

Điều kiện nhập học:

-           Sinh vên phải có bằng Cử nhân hoặc bằng cấp ở nước ngoài từ một trường đại học hoặc trường đại học được công nhận tương đương với Bằng Cử nhân.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước