Thạc sĩ Tâm lý học Chuyên nghiệp (Master of Professional Psychology)

Mô tả chương trình học:

Khóa học này dành cho những sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lý học và mong muốn được học tiếp lên với bằng cấp được APAC công nhân và đáp ứng 50% yêu cầu đối với việc đăng ký làm nhà tâm lý học nói chung.

Được xếp hạng Top 150 về Tâm lý học ( theo bảng Xếp hạng Đại học Thế giới QS), Western có thể cung cấp cho sinh viên các kỹ năng chuyên nghiệp cần để tạo sự khác biệt thực sự trong lĩnh vực tâm lý học.

Nếu sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm lý học bốn năm, Thạc sĩ Tâm lý học Chuyên nghiệp sẽ đào tạo sinh viên năm thứ năm theo mô hình”Năm cộng một” (five plus one), theo khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định Tâm lý học Úc (APAC) và Hội đồng Tâm lý học Úc (PsyBA).

Sinh viên sẽ được đào tạo trong các lĩnh vực chính của đạo đức, đánh giá tâm lý và can thiệp trị liệu. Sinh viên sẽ có bằng cấp được APAC công nhận và 50% yêu cầu đối với việc đăng ký làm nhà tâm lý học nói chung. Để đáp ứng đủ 100% yêu cầu để trơ rthafnh nhà tâm lý học, sinh viên cần tổ chức thêm các giờ thực tập dưới sự giám sát của các chuyên gia.

Để đáp ứng nhu cầu của các nhà tâm lý học pháp y trong lĩnh vực này thì bằng cấp này cũng đề cập đến thực hành tâm lý trong lĩnh vực tâm lý pháp y.

Sự nghiệp:

Thạc sĩ Tâm lý học Chuyên nghiệp cung cấp cho sinh viên một năm của quá trình đăng ký 2 năm cho các nhà tâm lý học. Khi bạn đã hoàn thành năm thứ hai và đăng ký đầy đủ, sinh viên sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự với mọi người trong các lĩnh vực:
  • Tư vấn
  • Bệnh viện và các dịch vụ sức khỏe tâm thần khác
  • Giáo dục
  • Dịch vụ gia đình và cộng đồng
  • Thực hành cá nhân

Điều kiện nhập học:
​​​​​​
-     Sinh vên phải có bằng Cử nhân hoặc bằng cấp ở nước ngoài từ một trường đại học hoặc trường đại học được công nhận tương đương với Bằng Cử nhân.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước