Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng (Master of Clinical Psychology)

Mô tả chương trình học:

Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng được thiết kế để đào tạo và phát triển kỹ năng của các nhà tâm lý hoc lâm sàng có năng lực.

Khóa học này cung cấp các đào tạo kỹ lưỡng về hàng loạt các vấn đề sức khỏe tâm thần gặp phải trong các bối cảnh khác nhau và trang bị cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện các can thiệp dựa trên bằng chứng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và sở thích đa dạng của thân chủ.

Được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Tâm lý học Úc, khóa học này sẽ mở ra cho sinh viên những hoạt động bên trong tâm trí con người, cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng để hiểu hành vi rối loạn chức năng và tâm lý học, và thực hiện các can thiệp dựa trên bằng chứng hiệu quả, bao gồm trị liệu hành vi nhận thức.

Phát triển sự hiểu biết của sinh viên thông qua các khóa học, một dự án nghiên cứu và 1,000 giờ trải nghiệm thực hành lâm sàng được giám sát phù hợp khác.

Sự nghiệp:

Là một sinh viên tốt nghiệp tâm lý học lâm sàng, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong:
  • Tâm lý học lâm sàng (có nghiên cứu thêm)
  • Sở y tế và bệnh viện
  • Trung tâm cộng đồng và sức khỏe tâm thần
  • Trung tâm phục hồi chức năng và chất gây nghiện
  • Nghiên cứu và học thuật

Điều kiện nhập học:

-           Sinh vên phải có bằng Cử nhân hoặc bằng cấp ở nước ngoài từ một trường đại học hoặc trường đại học được công nhận tương đương với Bằng Cử nhân.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước