Tiến sĩ Triết học (PhD) trong kinh doanh (Doctor of Philosophy (PhD) in Business)

Mô tả chương trình học:

Bằng Tiến sĩ Triết học (PhD) cung cấp đào tạo và giáo dục với mục tiêu tạo ra những sinh viên có khả năng tiến hành nghiên cứu một cách độc lập ở mức độ cao về tính nguyên bản và chất lượng.
Một ứng cử viên tiến sĩ sẽ khám phá kiến thức mới bằng cách khám phá các sự kiện mới, xây dựng các lý thuyết hoặc giải thích lại, đổi mới các dự liệu đã biết và các ý tưởng đã được thiết lập.

Trường bảo đảm thành công bằng cách:
  • Là sinh viên trung tâm đặc biệt
  • Tham gia với các doanh nghiệp trên khắp Sydney và kinh tế thế giới.
  • Tiến hành nghiên cứu ứng dụng phù hợp với doanh nghiệp.

Giải thưởng của một Tiến sĩ là sự công nhận kinh nghiệm nghiên cứu thành công của tiêu chuẩn quốc tế trong ngành học.
Tiến sĩ được hoàn thành trong vòng 3 năm ứng cử toàn thời gian, với số lượng đăng ký tối đa bốn năm toàn thời gian, hoặc tương đương bán thời gian.

Các ứng viên thực hiện nghiên cứu độc lập của họ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia của một hội đồng giám sát.
Khi tốt nghiệp Tiến sĩ Triết học, sinh viên có thể mong đợi các cơ hội nghề nghiệp trong các cài đặt như:
  • Học viên, công nghiệp, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ.
  • Nghiên cứu khoa học
  • Chuyên gia tư vấn
  • Quản lý nghiên cứu
  • Quản lý cấp điều hành.

Điều kiện đầu vào:
  • Ứng viên nộp đơn cho chương trình Tiến sĩ phải có bằng:
+ Thạc sĩ theo nghiên cứu hoặc bằng Cử nhân (Hons) với bằng danh dự loại 1 hoặc loại 2, hoặc khả năng nghiên cứu trong ngành học được coi là chấp nhận được cho trường đại học.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm


* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước