Tiến sĩ Triết học (PhD) về Điện toán, Kỹ thuật, Toán học. (Doctor of Philosophy (PhD) in Computing, Engineering, Mathematics)

Mô tả chương trình học:

Bằng Tiến sĩ triết học (PhD) cung cấp đào tạo và giáo dục với mục tiêu tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có khản năng tiến hành nghiên cứu một cách độc lập ở mức độ cao về tính nguyên bản và chất lượng.

Một ứng cử viên tiến sĩ sẽ khám phá kiến thức mới bằng cách khám phá các sự kieenh mới, xây dựng các lý thuyết hoặc giải thích lại, đổi mới các dữ liệu đã biết và các ý tưởng đã được thiết lập.

Trường Western có vị trí độc đáo để tập hợp các trụ cột để đổi mới, cung cấp nghiên cứu và giảng dạy xuất sắc trong:
  • Thiết kế công nghiệp
  • Kỹ thuật
  • Công nghệ thông tin và truyền thông
  • Khoa học máy tính
  • Hệ thống thông tin
  • Doanh nhân
  • Toán học, Khoa học dữ liệu và Phân tích
  • Quản lý xây dựng

Trường Western cung cấp nhiều khóa học đại học và sau đại học để giáo dục các nhà đổi mới trong công nghệ và tạo ra các doanh nhân ở tương lai. Để khám phá các khóa học này, sinh viên có thể truy cập trang web của sinh viên tương lai của trường. Sinh viên cso cơ hội áp dụng các kiến thức khóa học của mình vào các thách thức trong thế giới thực, như dự án Solar Car, dự án Formula- SAE và Câu lac bộ Robot không giới hạn.

Giải thưởng của một tiến sĩ là sự công nhận kinh nghiệm nghiên cứu thành công của tiêu chuẩn quốc tế trong ngành học.
Tiến sĩ phải hoàn thành 3 năm trong suốt thời gian ứng cử, với số lượng đăng ký tối đa là 4 năm toàn thời gian, hoặc bán thời gian tương đương.

Các ứng viên thực hiện nghiên cứu độc lập của họ dưới sự hướng dẫn của chuyên gia của một hội đồng giám sát.

Điều kiện đầu vào:
 
  • Ứng viên nộp đơn cho chương trình Tiến sĩ phải có bằng:
+ Thạc sĩ theo nghiên cứu hoặc bằng Cử nhân (Hons) với bằng danh dự loại 1 hoặc loại 2, hoặc khả năng nghiên cứu trong ngành học được coi là chấp nhận được cho trường đại học.

Yêu cầu tiếng Anh:

Đối với người nhập học trực tiếp, sinh viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đạt các yêu cầu sau:
- Tối thiểu IELTS đạt 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, Writing: 6.0, Listening: 6.0 và Speaking: 6.0)
- Tối thiểu TOEFL: 82 (Writing: 21, Speaking: 18, Reading: 13, Listening: 13)
- Person Test of English Academic (PTA): 58, Kỹ năng giao tiếp không dưới 50.

Các khoản chi phí khác:

- Chi phí sinh hoạt là 23,145 AUD/năm
- Chi phí ở KTX 15,080 AUD/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước