Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai (ESL)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Tiếng Anh là Ngôn ngữ Thứ hai (ESL) của trường Đại học Regina cung cấp một chương trình được công nhận bởi tổ chức Ngôn ngữ Canada, cung cấp cho bạn các kỹ năng tiếng Anh bạn cần để thành công trong việc học đại học, sau đại học hoặc công việc sau này.

Học sinh hoàn thành chương trình EAP nâng cao, cấp độ cao nhất của chương trình của chúng tôi, sẽ đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh để được nhận vào chương trình đại học hoặc sau đại học tại đại học Regina.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học

Các khoản phí khác

•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 14 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    01/04/2019 cho kỳ nhập học tháng 05/2019
•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    01/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020