Văn bằng Diploma - Công nghệ Thông tin và các Hệ thống Ứng

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Công nghệ thông tin và các hệ thống ứng dụng (ITAS) tạo điều kiện cho các học viên làm việc trong ngành thiết kế, lắp đặt, vận hành và quản trị mạng cùng với các hệ thống thông tin trên internet. Chương trình kết hợp dạy chặt chẽ các kỹ năng, dạy lý thuyết và thực hành, học theo đồ án. Thường xuyên cập nhật chương trình giảng dạy, chương trình ITAS giúp các học viên phát huy những kỹ năng công nghệ, cũng như làm việc nhóm, truyền thông, và các kỹ năng quản lý dự án nhằm thoả mãn những nhu cầu công nghiệp theo hướng toàn diện, nhu cầu công việc dành cho các học viên học công nghệ là rất cao.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•  Thư trìn bày ghi danh: 500-1000 từ mô tả lý do ứng viên muốn tham gia vào khóa học này
•  Phỏng vấn

Các khoản phí khác

•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $77 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020