Văn bằng Diploma nâng cao - Quản trị Kinh doanh- Quản trị nguồn nhân sự cấp cao (BHD)

Mô Tả Chương Trình Học

Bắt đầu từ tháng 9, qua bốn học kỳ liên tiếp học viên có thể sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực. Bạn sẽ đạt được kinh nghiệm làm việc, cũng như thực hiện nhiều hoạt động trên lớp, bao gồm việc sử dụng phần mềm mô phỏng. Chương trình Quản lý nguồn nhân lực và Quản trị kinh doanh của trường Fleming gồm có chín khoá học HRPA đã được phê chuẩn cần phải hội đủ điều kiện nhằm tham dự kỳ thi Kiến thức chuyên sâu. Chương trình đào tạo bắt buộc CHRP (Certified Human Resources Professional), cộng với nhiều khoá học về Ngoại thương sẽ hoàn thiện kiến thức của bạn.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học vấn yêu cầu: Bằng Cử nhân hệ 4 năm
•   Điểm trung bình GPA tối thiểu: 50,0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 90.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Trong trường hợp ghi danh có điều kiện, thay vì phải nộp chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL, sinh viên có thể hoàn thành khóa học tiếng Anh trước khi nhập học chương trình chính. Thời lượng của khóa học tiếng Anh sẽ tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của sinh viên. 

Các khoản phí khác

•    Phụ phí: $3,167 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020