Văn bằng Diploma - Ngành giáo dục và Chăm sóc Mầm Non

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Giáo dục và Chăm sóc Mầm Non được thiết kế nhằm trang bị cho các học viên kiến thức và những kỹ năng cần thiết để giao tiếp với trẻ mầm non và gia đình của chúng trong môi trường chăm sóc trẻ được cấp phép. Sự tiến bộ của các học viên thông qua các khoá học và khoá thực tập tương quan được soạn ra nhằm kết hợp với lý thuyết, sự am hiểu bản thân trong các mối quan hệ và kinh nghiệm thực tiễn để trở thành một nhà Sư phạm mầm non.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•    Sơ yếu lý lịch
•    Hai giấy xác nhận: ít nhất một giấy xác nhận phải chứng minh đã hoàn thành 60 giờ làm việc ở cơ sở chăm sóc trẻ; xem link chi tiết: https://www2.viu.ca/forms/CYCReferenceForm.pdf 
•    Phỏng vấn theo nhóm

Các khoản phí khác

•    Sách và dụng cụ học tập: $1,983 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $1,029 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020