Văn bằng Diploma - Nghệ thuật Thị giác

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình Nghệ thuật Thị giác mang đến cách tiếp cận mở rộng dành cho trường phái tạo hình nghệ thuật. Đội ngũ giảng dạy là những nghệ sĩ hoạt động tích cực và tham gia công tác giảng dạy. Nhằm mang đến một nền tảng vững chắc đối với môn Nghệ thuật thị giác, chúng tôi khuyến khích việc thử nghiệm và tích cực chấp nhận rủi ro trong việc mở rộng những quan điểm cá nhân. Ngoài ra, để mang đến một môi trường đầy sáng tạo, chúng tôi cũng dốc sức mang đến cho các học viên những ý kiến chuyên môn về nghề nghiệp trong chương trình Nghệ thuật Thị giác.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•  Thư trình bày dự định: từ 100-300 từ nói rõ lý do và mục đích ghi danh Nghệ thuật Thị giác và Nghệ thuật Ứng dụng
•  Hồ sơ năng lực: xem link chi tiết: https://calendar.viu.ca/fine-arts/art-and-design-arts-general-admission-requirements#admissionrequirements
•  Phỏng vấn

Các khoản phí khác

•    Sách và dụng cụ học tập: $1,200 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020