Văn bằng Diploma - Nghiên cứu ngành Du lịch (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Trọng tâm của chương trình là mang đến những trải nghiệm giải trí cho du khách trong và ngoài nước. Chương trình có sức ảnh hưởng đối với ngành du lịch, các cá nhân, cộng đồng và môi trường đầu tư nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng tốt nhất cho việc phát triển du lịch theo hướng bền vững. Đặc điểm của chương trình bao gồm cung cấp những kỹ năng và kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm lãnh đạo trực tiếp, mô hình hợp tác giáo dục (có trả phí), và quy mô lớp nhỏ.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Sách và dụng cụ học tập: $1,600 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $229 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $748 CAD mỗi năm
•    Phí co-op: $641 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020