Văn bằng Diploma - Quản lý Bếp (có Cop-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Sau khi học chương trình này, các học viên làm bếp được ghi nhận như những thực tập sinh, được đào tạo các kỹ năng và tích lũy được nhiều giờ thực tập. Là một chương trình đào tạo của hai văn bằng gồm Chứng chỉ và Diploma, các học viên tham gia làm việc có trả phí để tích lũy kinh nghiệm và bổ sung nhiều giờ thực hành làm việc trong lĩnh vực làm bếp. Chương trình lấy văn bằng Làm bếp cung cấp cho học viên kỹ năng làm bếp và làm bánh ngọt nâng cao, cũng như các kỹ năng quản lý cần thiết để đạt được vị trí cao hơn trong lĩnh vực nghề bếp này.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm GPA tối thiểu: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•    Chứng chỉ An toàn thực phẩm Cấp độ 1, chi tiết tham khảo link: http://www.foodsafe.ca/

Các khoản phí khác

•    Phí phòng lab: $794 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $1,123 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $267 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí co-op: $1,905 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020