Văn bằng Diploma - Quản lý Giải trí và Thể thao (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Trọng tâm của chương trình này là cung cấp các sản phẩm về dịch vụ giải trí và thể thao ở nơi công cộng, khu vực tư nhân và những bộ phận phi lợi nhận trong cộng đồng. Chương trình có tầm ảnh hưởng về tính giải trí, thể thao và môi trường nhằm hoạch định và phát triển một cộng đồng khoẻ mạnh hơn. Đặc điểm của chương trình bao gồm cung cấp các kỹ năng ứng dụng và kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm lãnh đạo trực tiếp, một mô hình giáo dục hợp tác (có trả phí) với các lớp học quy mô nhỏ.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Sách và dụng cụ học tập: $1,800 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $229 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $748 CAD mỗi năm
•    Phí co-op: $641 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020