Văn bằng Diploma - Quản lý Nhà hàng - Khách sạn (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình cấp văn bằng 2 năm này được thiết kế để tạo điều kiện cho các học viên đảm nhận nhiều vị trí quản lý trong ngành du lịch. Các học viên sẽ học cách quản lý cách đánh giá hành vi, môi trường làm việc thiết thực, hoàn cảnh sống và những quan điểm đứng đắn. Những ứng dụng quản lý độc đáo được áp dụng cho các tổ chức là trọng tâm đáo tạo của chương trình. Các học viên được khuyến khích tìm tòi và phát huy vai trò lãnh đạo cá nhân trong cách quản lý đã được đề cập trong chương trình. Bởi vì khái niệm tiếp thị hình thành trên cơ sở phát huy năng lực quản lý được vận dụng trong lĩnh vực du lịch, mối tương quan giữa tiếp thị và quản lý được giảing dạy chi tiết.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 67.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các khoản phí khác

•    Sách và dụng cụ học tập: $900 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $748 CAD mỗi năm
•    Phí co-op: $641 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020