Văn bằng Diploma - Ứng dụng Quản lý Nguồn Tài nguyên

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình được thiết kế nhằm tạo cho các học viên theo đuổi công việc liên quan tới việc bảo vệ và quản lý nguồn thuỷ sản của Canada, động vật hoang dã và các các khu bảo tồn quốc gia. Chương trình được hỗ trợ bởi Hội đồng Giám sát bao gồm việc quản lý và các đại diện thực thi pháp luật thuộc Bộ Thuỷ sản và Đại dương liên bang, bộ Môi trường tỉnh, các khu bảo tồn của tỉnh bang BC, các khu bảo tồn khắp Canada, và bộ Môi trường Canada và các nhóm khai thác tài nguyên. Các học viên được yêu cầu tham gia khoá thực tập 2 tuần bên ngoài khuôn viên trường vào học kỳ Mùa thu của năm thứ hai. Ngoài ra các học viên cũng được khuyến khích tìm một công việc liên quan đến việc bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên, hoặc một công việc có liên quan tới việc giám sát và cải thiện nguồn tài nguyên tự nhiên, thường là vào học kỳ mùa hè giữa năm nhất và năm hai.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác:

•  Hồ sơ cá nhân: xem link chi tiết: https://www2.viu.ca/forms/RMOT_Personal_Profile.pdf
•  Hai giấy xác nhận: xem link chi tiết: https://www2.viu.ca/forms/RMOT_Referee_Form.pdf
•  Có thể được yêu cầu phỏng vấn

Các khoản phí khác

•    Sách và dụng cụ học tập: $2,900 CAD mỗi năm
•    Phí đi thực địa: $500 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí phụ thu: $748 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/03/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020