Văn bằng kép - Cử nhân Giáo dục & Cử nhân Âm nhạc

Mô Tả Chương Trình Học

Nếu bạn đam mê nghệ thuật, và có sự đánh giá cao về khiêu vũ, kịch, văn học, âm nhạc và nghệ thuật trực quan - thì chúng tôi có một chương trình dành cho bạn! Chương trình giáo dục nghệ thuật chuẩn bị cho bạn giảng dạy giáo dục nghệ thuật từ mẫu giáo đến lớp 12.

Giáo dục nghệ thuật cung cấp cho sinh viên các công cụ để lập kế hoạch và hướng dẫn trải nghiệm nghệ thuật cho các cá nhân và các nhóm có nền tảng kiến thức khác nhau. Chương trình cho phép bạn đánh giá các cấp độ học tập và cộng tác với những người hướng dẫn khác.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu có trình độ Lớp 12/Trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 65.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 19.0, Tối thiểu Writing: 18.0, Tối thiểu Listening: 19.0, Tối thiểu Speaking: 18.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi theo học chương trình. Thời lượng của khóa học tiếng Anh được xác định dựa trên mức độ thành thạo tiếng Anh của từng học viên.

Những yêu cầu khác

•    Hồ sơ nhập học Cử nhân Giáo dục Âm nhạc Đào tạo Giáo viên 
•    Thử giọng
•    Kiểm tra lý thuyết âm nhạc
•    Ngữ văn Anh A30 & B30; và Ba khóa học bổ sung cấp độ 30 được phê duyệt (bao gồm Tiền tính toán 20)

Các khoản phí khác

•    Phí Sức khỏe và Nha khoa: $205 mỗi năm
•    Phí Hội sinh viên: $72 mỗi năm
•    Phí Giải trí và Thể thao: $185 mỗi năm
•    Phí Xe buýt Sinh viên: $175 mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020