Văn bằng sau đại học - Nuôi trồng Thủy hải sản

Mô Tả Chương Trình Học

Đây là chương trình học rất phổ biến đối với các sinh viên đã có bằng Cử Nhân Khoa Học liên quan tới khoa sinh vật học và khoa môi trường học. Các sinh viên sẽ tham gia khoá thực hành và định hướng môn nuôi trồng thuỷ hải sản. Các khoá học này được học song song với việc thực tập hàng tuần, bằng nhiều hình thức khác nhau (phòng thí nghiệm nghiên cứu thuộc chính phủ, môi trường sống của các loài thuỷ sản và các cơ quan quản lý, trang trại gây giống và nuôi trồng các loài cá có vây và các loài giáp xác, cải thiện việc nhân giống cá hồi, các công ty tư vấn về môi trường v.v..). Các học viên sẽ được trang bị kiến thức, các kỹ năng thực tế và kinh nghiệm làm việc nhằm có được những hướng đi tích cực cho sự nghiệp và đào tạo sau đại học.
 
Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu trình độ bắt buộc: Văn Bằng Cử Nhân hệ 3 năm
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 73,0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 93.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 7.0 (tối thiểu Reading: 6.5, tối thiểu Writing: 6.5, tối thiểu Listening: 6.5, tối thiểu Speaking: 6.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Các yêu cầu khác

•  Phỏng vấn
•  Chuyên ngành liên quan: Cử nhân Khoa học

Các khoản phí khác

•    Tiền sách và dụng cụ : $1,200 CAD mỗi năm
•    Phí Chăm sóc sức khỏe và Nha khoa: $275 CAD mỗi năm
•    Phí nghiệp đoàn sinh viên: $153 CAD mỗi năm
•    Phí hoạt động sinh viên: $762 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $11,400 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 60 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/03/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019