Các chương trình đào tạo ngành Anh ngữ học thuật của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Tiếng Anh ngoại ngữ 2 /Tiếng Anh học thuật

Học phí: 14,000 CAD
Thời gian đào tạo: 4 tháng