Chương trình AP

Trung học Nanaimo District Secondary School (NDSS)

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Nanaimo

Trung học Hanson International Academy

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Trường Marshall School

Địa chỉ: Mỹ, Minnesota, DescriptionDuluth

Trường Bishop Heelan Catholic High School

Địa chỉ: Mỹ, Iowa, Sioux City

Trường Valley Lutheran High School

Địa chỉ: Mỹ, Arizona, Phoenix

Trường Lake Mary Preparatory School

Địa chỉ: Mỹ, Florida, Lake Mary

Trường John Bapst Memorial High School

Địa chỉ: Mỹ, Maine, Bangor

Trường Dallas Lutheran School

Địa chỉ: Mỹ, Texas, Dallas

Trường Northstar Christian Academy

Địa chỉ: Mỹ, New York, Rochester,