Chương trình IB

Trường Royal Crown Academy School

Địa chỉ: Canada, Ontario, Toronto

Trường Regent Christian Academy

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Surrey

Trường Alexander Academy

Địa chỉ: Canada, British Columbia, Vancouver

Trường Trung học The Newman School

Địa chỉ: Mỹ, Massachusetts, Boston

Trường nội trú The First Academy

Địa chỉ: Mỹ, Florida, Orlando

Trường Marshall School

Địa chỉ: Mỹ, Minnesota, DescriptionDuluth

Trường Bishop Heelan Catholic High School

Địa chỉ: Mỹ, Iowa, Sioux City

Trường The Village School

Địa chỉ: Mỹ, Texas , Houston

Trường Rancho Solano Preparatory School

Địa chỉ: Mỹ, Arizona, Scottsdale