Dược khoa

Đại học Newcastle University

Địa chỉ: Anh, Newcastle

Đại học University of Winchester

Địa chỉ: Anh, Winchester

Đại học Bournemouth University

Địa chỉ: Anh, Bournemouth

Đại học University of Washington

Địa chỉ: Mỹ, Seattle

Cao đẳng Mount Holyoke College

Địa chỉ: Mỹ, Massachusetts, South Hadley

Northwest College

Địa chỉ: Mỹ, Wyoming, Powell