Giải trí, thời trang, thiết kế

Đại học Hawaii Pacific University

Địa chỉ: Mỹ, Hawai, Honolulu

Học khu Foothill De Anza Community College District

Địa chỉ: Mỹ, California , Los Altos Hills

Đại học Full Sail

Địa chỉ: Mỹ, Florida, Winter Park

University of Nebraska-Lincoln

Địa chỉ: Mỹ, Nebraska, Lincoln

Full Sail University

Địa chỉ: Mỹ, Florida , Winter Park

Mercer University

Địa chỉ: Mỹ, Georgia, Macon

Seattle Pacific University

Địa chỉ: Mỹ, Washington, Seattle

Barry University

Địa chỉ: Mỹ, Florida , Miami Shores

Liberty University

Địa chỉ: Mỹ, Virginia, Lynchburg