Các chương trình đào tạo ngành Luật và Tư pháp của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Chứng chỉ ngành Cảnh sát và Tư pháp hình sự

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng