Các chương trình đào tạo ngành MBA của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh (Năm thứ 2 MBA)

Học phí: 30,571 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng