Các chương trình đào tạo ngành Nghệ thuật và Thiết kế của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Cử nhân Mỹ thuật

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Văn bằng Diploma ngành Nghệ thuật Thị giác

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng