Các chương trình đào tạo ngành Nghệ thuật và Thiết kế của trường Cao đẳng College of New Caledonia

Associate Degree - Bằng Cao đẳng Liên kết Đại Học - Nghệ thuật Ki...

Học phí: 12,750 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Mỹ thuật

Học phí: 14,700 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Chứng chỉ Cao đẳng - Thiết kế Đồ họa và Web

Học phí: 5,077 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma - Cao đẳng - Thiết kế Web và Đồ họa

Học phí: 10,915 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng