Các chương trình đào tạo ngành Nghệ thuật và Thiết kế của trường Cao đẳng North Island College (NIC)

Diploma - Cao đẳng - Mỹ thuật

Học phí: 13,770 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Thiết kế Nữ trang KIm loại

Học phí: 8,277 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Nhiếp ảnh Chuyên nghiệp

Học phí: 16,886 CAD
Thời gian đào tạo: 10 tháng

Chứng chỉ - Cao đẳng - Phát triển Ứng dụng Di động

Học phí: 13,770 CAD
Thời gian đào tạo: 12 tháng

Diploma - Cao đẳng - Phát triển + Thiết kế Kỹ thuật số - Phát tri...

Học phí: 13,770 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng