Các chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch nhà hàng và khách sạn của trường Đại học Thompson Rivers University

Cử nhân Quản lý Du lịch (có Co-op)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ văn bằng 2 ngành Du Lịch

Học phí: 14,000 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma văn bằng 2 về Nghiên cứu Du lịch phiêu lưu

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Khởi nghiệp và Đổi mới trong Du Lịch

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Sự kiện và Lễ hội

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Trải nghiệm Khu nghỉ dưỡng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Phát triển Điểm đến Du Lịch

Học phí: 17,250 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Trải nghiệm Du lịch

Học phí: 17,250 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ ngành Hướng dẫn viên Du lịch khám phá

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Văn bằng Quản lý Hội nghị và Sự kiện

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng ngành Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma ngành Quản lý Sự kiện Thể thao

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma ngành Quản lý Du lịch

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma - Hướng dẫn viên Du lịch Phiêu lưu

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng