Các chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch nhà hàng và khách sạn của trường Đại học công lập Thompson Rivers (TRU), Kamloops, British Columbia

Cử nhân Quản lý Du lịch (có Co-op)

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 48 tháng

Chứng chỉ văn bằng 2 ngành Du Lịch

Học phí: 14,000 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Diploma văn bằng 2 về Nghiên cứu Du lịch phiêu lưu

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Khởi nghiệp và Đổi mới trong Du Lịch

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Sự kiện và Lễ hội

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Trải nghiệm Khu nghỉ dưỡng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Phát triển Điểm đến Du Lịch

Học phí: 17,250 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Diploma văn bằng 2 ngành Quản lý Trải nghiệm Du lịch

Học phí: 17,250 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Chứng chỉ ngành Hướng dẫn viên Du lịch khám phá

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 8 tháng

Văn bằng Quản lý Hội nghị và Sự kiện

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng ngành Quản lý Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma ngành Quản lý Sự kiện Thể thao

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma ngành Quản lý Du lịch

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng

Văn bằng Diploma - Hướng dẫn viên Du lịch Phiêu lưu

Học phí: 17,768 CAD
Thời gian đào tạo: 24 tháng