Bằng Associate (AA) - Kinh doanh - Thương mại và Nghiên cứu Kinh doanh

Mô Tả Chương Trình Học

Bằng AA Thương mại và Nghiên cứu Kinh doanh cung cấp các khóa học tương đương cần thiết cho ngành Quản trị kinh doanh và thương mại năm thứ nhất và năm thứ hai tại các trường SFU, UBC và UVIC. (Mọi yêu cầu vui lòng tham khảo thêm với tư vấn viên). Sinh viên cũng có thể đăng ký thẳng vào năm thứ 3 Chương trình BBA của trường Langara. Chương trình cấp bằng AA này xoáy mạnh vào lĩnh vực Thương mại và Nghiên cứu Kinh doanh. Tùy chọn liên thông sang các trường UBC, SFU hoặc Khoa Thương mại hoặc Kinh doanh của trường UVic sẽ được xét duyệt theo trường và theo hồ sơ ghi danh. Yêu cầu duy trì điểm trung bình tích lũy tối thiểu (CGPA) là 3.0 không quá quan trọng do tính cạnh tranh cao của việc tuyển sinh vào các khoa kinh doanh ở cả ba trường đại học. 

Điều kiện nhập học

•    Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung Học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu Tiếng Anh:

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 18.0, tối thiểu Speaking: 18.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5

Đối với việc nhập học theo điều kiện, học viên cần phải cung cấp điểm năng lực tiếng Anh:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (tối thiểu Reading: 22.0, tối thiểu Writing: 22.0, tối thiểu Listening: 22.0, tối thiểu Speaking: 22.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 6.0, tối thiểu Writing: 6.0, tối thiểu Listening: 6.0, tối thiểu Speaking: 6.0)

Các khoản phí khác

•    Sách và Vật tư:  $ 1,500 mỗi năm    
•    Bảo hiểm Y tế: $ 695 mỗi năm
•    Phụ phí bắt buộc: $ 1,000 mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019