Bằng Associate (AS) - Tin sinh học (có Co-op)

Mô Tả Chương Trình Học

Khoa Sinh học và Khoa Hệ thống Thông tin & Khoa học Máy tính cung cấp hai chương trình Tin sinh học: bằng liên kết khoa học (AS) Tin sinh học và  bằng Diploma Tin sinh học. Cả hai chương trình đều có tùy chọn Hợp tác giáo dục.

Các chương trình học 2 năm về Tin sinh học tại trường Langara cung cấp cho sinh viên kiến thức vững chắc về Khoa học máy tính và Sinh học cũng như cung cấp cho sinh viên các kỹ năng cần thiết cơ bản về Tin sinh học để họ thành công trong các khóa học cao hơn ở chương trình đại học.

Tin sinh học là một chương trình khoa học liên ngành liên quan đến việc ứng dụng Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin vào kiến thức Sinh học để giải quyết các vấn đề phức tạp về Sinh học. Kiến thức về sinh học, đặc biệt ở dạng dữ liệu chuỗi DNA hoặc dữ liệu chuỗi protein, rất phù hợp cho việc số hóa và hiện nay thông tin trong các cơ sở dữ liệu sinh học đang phát triển nhanh theo cấp số nhân.

Điều kiện nhập học

•    Trình độ học vấn tối thiểu: Lớp 12 / Trung Học
•    Điểm tổng kết trung bình GPA tối thiểu: 50.0%

Yêu cầu Tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•    Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (tối thiểu Reading: 20.0, tối thiểu Writing: 20.0, tối thiểu Listening: 18.0, tối thiểu Speaking: 18.0)
•    Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì học viên phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. Thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của học viên.

Các khoản phí khác

•    Sách và Vật tư:  $ 1,500 mỗi năm    
•    Bảo hiểm Y tế: $ 695 mỗi năm
•    Phụ phí bắt buộc: $ 1,000 mỗi năm 
•    Phí sinh hoạt: $ 12,000 mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•    30/09/2019 cho kỳ nhập học tháng 01/2020
•    31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020