Bằng Cao đẳng Liên kết Khoa học (AS) (tại Cơ sở Vancouver và Burnaby)

Mô Tả Chương Trình Học

Chương trình liên kết cấp bằng khoa học bao gồm 60 tín chỉ và thường được hoàn thành trong thời gian 2 năm. Bằng liên kết Khoa học là một chương trình dành cho sinh viên muốn thiết lập một nền tảng khoa học cho cơ hội học tập hoặc khởi nghiệp.

Chương trình linh hoạt để sinh viên có thể chọn tập trung vào một lĩnh vực quan tâm cụ thể hoặc khám phá một số môn học khác nhau trong các lĩnh vực Khoa học Vật lý, Sinh học hoặc Kỹ thuật. Ngoài các khóa học khoa học bắt buộc, sinh viên sẽ hoàn thành một số khóa học tự chọn trong các môn học như toán học, nhân văn hoặc khoa học xã hội. Học sinh có được sự hiểu biết toàn diện về các khái niệm thiết yếu cũng như sự tham gia và hiểu biết sâu sắc về các vấn đề, ứng dụng và phát triển khoa học đương đại. Sau khi hoàn thành chương trình Liên kết Khoa học, sinh viên có thể chọn bắt đầu sự nghiệp hoặc tiếp tục học để theo đuổi bằng cử nhân.

Sinh viên tốt nghiệp chương trình cấp bằng liên kết có thể chọn chuyển sang một trường đại học để hoàn thành bằng cử nhân. Với kế hoạch khóa học phù hợp, bằng Liên kết Khoa học sẽ cho phép sinh viên nhập học trực tiếp vào năm thứ 3 tại trường đại học mà họ lựa chọn ở BC hoặc ở nơi khác.
 
Điều kiện nhập học


•   Trình độ văn hóa tối thiểu: lớp 12 / Trung học.
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 70.0%

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Đối với việc nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc đáp ứng một trong hai điểm tiếng Anh sau:

•   TOEFL ibt tối thiểu: 80.0 (Reading tối thiểu: 19; Writing tối thiểu: 19; Listening tối thiểu: 19; Speaking tối thiểu: 19)
•   Trung bình IELTS tối thiểu: 6.0 (Reading tối thiểu: 6.0; Writing tối thiểu: 6.0; Listening tối thiểu: 6.0; Speaking tối thiểu: 6.0)

Đối với việc nhập học theo điều kiện, thay vì phải nộp điểm IELTS hoặc TOEFL, học viên có thể hoàn thành các khóa học tiếng Anh trước khi chương trình học bắt đầu. Thời lượng của khóa học tiếng Anh đó được xác định dựa trên mức độ thành thạoTiếng Anh của chính học viên.

Yêu cầu khác

•   Hai trong số các môn: Sinh học, Hóa học, Vật lý lớp 12
•   Toán lớp 12 với điểm số tối thiểu đạt 72% hoặc tương đương

Các khoản phí khác

•   Phí Sinh hoạt và Hội Sinh viên: $40/năm
•   Phí Sinh hoạt tại khu vực Vancouver: $12,000/năm
•   Phí Sinh hoạt tại khu vực Burnaby: $11,000/năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ 

•   28/02/2019 cho kỳ nhập học tháng 09/2019
•   31/01/2020 cho kỳ nhập học tháng 05/2020
•   28/02/2020 cho kỳ nhập học tháng 09/2020