Cao đẳng đại cương (Associate of Arts - AA)

Mô Tả Chương Trình Học

Văn bằng Associate Nghệ thuật (AA) cung cấp cho bạn một nền tảng kiến thức sâu rộng. Chương trình này gồm 60 tín chỉ (20 khoá học) tạo điều kiện để bạn học bổ sung chương trình giáo dục sau trung học hoặc tham gia làm việc trực tiếp trong ngành. Văn bằng AA được phép chuyển tiếp chương trình lấy văn bằng cử nhân tại đại học Canada West và các cơ sở cấp bằng của British Columbia được quy định bởi các điều kiện nhập học phù hợp.

Các học viên tốt nghiệp chương trình Associate Nghệ thuật sẽ phát triển nhũng kỹ năng này:

•   Tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề
•   Truyền thông bằng văn bản và ngôn từ đạt hiệu quả cao
•   Có khả năng cộng tác làm việc  
•   Áp dụng kiến thức lý thuyết để thực hành
•   Những kỹ năng nghiên cứu và đánh giá
•   Lý luận toán học và khoa học
•   Kết hợp kiến thức phân tích và tổng hợp
•   Cải thiện khả năng đọc hiểu.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu tốt nghiệp 12 hoặc trung học
•   Tối thiểu đạt điểm GPA: 60.0%

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 79.0 
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Writing: 6.0)

Đối với người nhập học theo điều kiện, bạn phải cung cấp điểm số năng lực tiếng Anh:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 35.0
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 5.0

Học phí 

•   Năm 1: $18,800 CAD
•   Năm 2: $12,600 CAD

Phí sinh hoạt: CA$ 12,000/năm

Những yêu cầu khác

•   Hồ sơ lý lịch
•   Thư trình bày nguyện vọng
•   Để được xét học bổng, học viên phải hoàn thành và nộp mẫu đơn Học bổng và Giải thưởng khi nộp hồ sơ ghi danh.

Thời gian cấp thư mời: 45 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/12/2020 cho kỳ nhập học tháng 04/2021
•    31/03/2021 cho kỳ nhập học tháng 07/2021
•    30/06/2021 cho kỳ nhập học tháng 10/2021
•    30/09/2021 cho kỳ nhập học tháng 01/2022