Cao đẳng nâng cao Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (CHEM)

Mô Tả Chương Trình Học

Công nghệ kỹ thuật hóa học là tạo ra giá trị thông qua chuyển đổi hóa học, tất cả những cách từ quy trình quy mô phòng thí nghiệm cho đến việc tối ưu hóa chức năng vận hành toàn bộ nhà máy. Chương trình này sẽ đào tạo cho bạn về các kỹ năng bao gồm sản xuất polyme công nghệ cao, vận hành xử lý nước, chuyển đổi chất xúc tác, năng lượng hạt nhân và các nguồn nhiên liệu khác và vai trò của những nhà công nghệ kỹ thuật hóa học trong từng lĩnh vực. 

Chương trình sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc về hóa phân tích, hóa hữu cơ, vật lý hạt nhân và phân tích công cụ bao gồm phương pháp sắc ký và quang phổ. Phương pháp tự học và học nhóm, trải nghiệm lần đầu được chú trọng áp dụng tại phòng thí nghiệm có công cụ phân tích được trang bị đầy đủ của trường. Trọng tâm của chương trình sẽ cung cấp cho bạn việc học và trải nghiệm những công việc giải quyết, phân tích, giám sát, xử lý và nắm đặc tính của nhiều loại hóa chất. 

Việc tuân thủ về an toàn và môi trường được chú trọng trong khóa học đồng thời khóa thực hành sẽ tạo nên sự cọ xát và kinh nghiệm quý giá.

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 80.0 (Tối thiểu Reading: 20.0, Tối thiểu Writing: 20.0, Tối thiểu Listening: 20.0, Tối thiểu Speaking: 20.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.0 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•    Xét điểm tiếng Anh và Toán học lớp 12 

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,629 CAD mỗi năm
•    Phí chương trình phát sinh : $160 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí  có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09