Cao đẳng nâng cao Công nghệ Kỹ thuật Y Sinh -Học nhanh

Mô Tả Chương Trình Học
 
Nếu bạn là sinh viên bản địa hay là sinh viên quốc tế đã có bằng Cử nhân Kỹ thuật Y Sinh, bạn có thể đủ điều kiện nhận cơ hội học nhanh chương trình rút gọn này để hoàn thành những yêu cầu của  văn bằng trong 4 học kỳ. 

Chương trình này cung cấp khóa học trọng tâm phù hợp với những ai mong muốn tạo dựng sự nghiệp trong những lĩnh vực sau: 

•   Tiếp cận với phòng thí nghiệm có đầy đủ trang bị về công nghệ kỹ thuật y sinh như bộ giám sát đầu giường và trung tâm, thiết bị gây mê, tiêm chích, bộ thiết bị đo lường sinh lý và lọc máu, và một phòng thí nghiệm hình ảnh y khoa liền kề.
•   Trải nghiệm thực tiễn các phương pháp và thiết bị được sử dụng trong việc chăm sóc sức khỏe
•   Các khóa đào tạo thực hành trong phòng thí nghiệm về thiết bị đo đạc, hình ảnh y khoa, quản lý tiêu chuẩn và an toàn, các thuật ngữ và thiết bị lọc máu, chăm sóc khách hàng và dịch vụ
•   Cơ hội làm việc với những thiết bị mô phỏng bệnh nhân y sinh và các thiết bị đo lường và kiểm tra bên cạnh các công nghệ kiểm tra và đo lường thường thấy trong các phòng sửa chữa điện tử.
•   Học phần đào tạo nhanh này được thiết kế cho các học viên đã có văn bằng học thuật. Khóa học sẽ cung cấp các kỹ năng nâng cao chuyên về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật y sinh để bổ sung cho bậc đào tạo cao đẳng mà bạn đã hoàn tất. Khóa học cũng hỗ trợ học viên thực hành kỹ thuật qua những cơ hội trải nghiệm và phương pháp học tập dựa trên bài tập thực hành về công nghệ thiết bị y khoa. Để có được kiến thức thực tế, việc bố trí thực hành có giám sát sẽ là một hợp phần của khóa học nhanh này. 

Điều kiện nhập học

•   Tối thiểu học lớp 12 / trung học
•   Điểm tổng kết trung bình GPA: 50 %

Yêu cầu tiếng Anh

Đối với người nhập học trực tiếp, học viên phải đến từ quốc gia nói tiếng Anh hoặc phải đạt điểm tiếng Anh như sau:

•   Tối thiểu TOEFL ibt: 88.0 (Tối thiểu Reading: 22.0, Tối thiểu Writing: 22.0, Tối thiểu Listening: 22.0, Tối thiểu Speaking: 22.0)
•   Điểm trung bình tối thiểu IELTS: 6.5 (tối thiểu Reading: 5.5, tối thiểu Writing: 5.5, tối thiểu Listening: 5.5, tối thiểu Speaking: 5.5)

Đối với người nhập học theo điều kiện, thay vì nộp điểm IELTS hay TOEFL thì người học phải hoàn tất chương trình học tiếng Anh trước chương trình học thuật. thời gian hoàn tất chương trình học phụ thuộc vào mức độ thành thạo tiếng Anh của người học.

Những yêu cầu khác

•   Có thể yêu cầu phỏng vấn
•   Có thể yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch 
•   Đã có bằng Cử nhân về Kỹ thuật Y Sinh trong vòng 5 năm trợ lại với điểm trung bình tối thiểu đạt 60% về Giải phẫu, Sinh lý học và thiết kế vi mạch

Các khoản phí khác

•    Phí phụ trợ: $ 1,629 CAD mỗi năm
•    Phí phát sinh: $  60 CAD mỗi năm
•    Phí sinh hoạt: $ 11.000 CAD mỗi năm

* Lưu ý: Có thể phát sinh Phí phụ thu 
** Các khoản phí có thể thay đổi mà không báo trước

Thời gian cấp thư mời: 30 ngày

Hạn nộp hồ sơ

•    31/05/2019 cho kỳ nhập học tháng 09
•    31/05/2020 cho kỳ nhập học tháng 09